Výkonný výbor jednal v Poličce

Výkonný výbor jednal v Poličce

Výkonný výbor KAHL zamířil na konci základní části jubilejní 5. sezóny do Poličky. Místo jednání nebylo vybráno náhodně. Vždyť právě sem zamíří všechny týmy 12. března, aby si společně užily poslední hokejová klání a převzaly ocenění, o které v tomto ročníku bojovaly.

Vedle příprav a plánu finálového dne byli přítomní seznámeni s informacemi o provozu webu, byla připomenuta pravidla a povinnosti při organizace konce základní části a také play-off.

Výkonný výbor vybídl k lepšímu a zodpovědnějšímu přístupu při vykonávání funkce delegáta při jednotlivých utkáních a také se jednomyslně shodl na snaze, aby KAHL zůstala věrná svým principům, na kterých před pěti lety vznikla: slušnost, radost ze hry, vzájemné setkávání a přátelství napříč týmy, fair-play.