Pořadí týmů v tabulce podle extraligy

Pořadí týmů v tabulce podle extraligy

Pořadí týmů v tabulce budou v KAHL určovat stejná pravidla, jako je tomu v české hokejové extralize. Shodli se na tom zástupci jednotlivých celků. Operativního hlasování se zúčastnila polovina týmů a všichni hlasující se vyjádřili kladně k této úpravě. Zbylá mužstva se zdržela hlasování.

Pořadí celků v tabulce je tedy dáno následujícími kritérii:

1. Pořadí družstev v době, kdy ještě neskončila soutěž nebo její část, se určí podle:

a) vyššího počtu bodů,
b) vyššího brankového rozdílu,
c) vyššího počtu vstřelených branek.

2. Pořadí družstev po skončení soutěže nebo její části mezi družstvy zařazenými do téže skupiny soutěže se určí:

a) Podle vyššího celkového počtu bodů.
b) Kde dvě nebo více družstev mají stejný počet bodů, jejich pořadí bude určeno výsledky utkání sehraných mezi těmito družstvy, sestavením minitabulky. Pokud stejný počet bodů má více družstev a tato družstva nemají stejný počet vzájemných utkání, postupuje se dále podle odst. d).
c) Jestliže rovnost bodů ze vzájemných utkání těchto družstev trvá, pak budou uplatněny dosažené branky; v tomto případě počet branek obdržených bude odečten od počtu branek vstřelených a družstvo s větším kladným rozdílem, nebo s menším záporným rozdílem získá vyšší pořadí; jestliže taková družstva mají stejný i rozdíl branek, pak vyšší pořadí získá družstvo s vyšším počtem vstřelených branek.|
d) Jestliže rovnost trvá nadále, pak budou uplatněny branky ze všech utkání sehraných ve skupině.
e) Jestliže družstva mají stejný rozdíl branek i ze všech utkání, pak vyšší pořadí získá družstvo s větším počtem vstřelených branek.