Změny pojistného v roce 2015

Změny pojistného v roce 2015

Změny co do výše plateb se týkají tentokrát jak osob samostatně výdělečně činných, tak osob bez zdanitelných příjmů a mají vliv i na platby za zaměstnance. Od 1. 1. 2015 se totiž mění nejen průměrná mzda, ale i minimální mzda. Od průměrné mzdy se odvíjí minimální pojistné OSVČ, z minimální mzdy se počítá pojistné OBZP a minimální pojistné zaměstnanců. K 1. lednu 2015 se tedy nemění jen platby pojistného státem.

http://www.kahl.cz/upload/0000000350-tiskovazpravavzp05122014.pdf