Svolání členské schůze KAHL z.s.

Svolání členské schůze KAHL z.s.

Podle článku 7, odstavce 5 stanov zapsaného spolku Křesťanská amatérská hokejová liga, svolává předseda spolku členskou schůzi, která se uskuteční v pátek 15. května 2015 od 18:00 v Černé za Bory (sál restaurace U Kosteleckých). Vedle řádné členské schůze proběhne také jednání nového výkonného výboru.

Podrobné pokyny k členské schůzi včetně návrhu programu jednání budou zaslány členům KAHL z.s. nejpozději týden před jejím konáním.