Soupisky týmů - HC Vraníci

HC Vraníci
Znak
Černý oř.

Znak klubu vychází z historie jeho sídla. Ta se pojí se záchranou původního českého plemene Starokladrubský vraník, což je méně známá barevná varianta Starokladrubského bělouše. Vraníka do Slatiňan vytáhl z popela jeho existence, jako bájného Fénixe (který to ovšem zvládne sám - taky to není kůň, že?) Prof. Bílek, který se tímto zasloužil mimo jiné o symbol Slatiňan a potažmo našeho HC.

Toto však není jediná konotace symbolu, dejme tomu, že hřebce, v našem znaku. Jako takový je symbolem síly, ušlechtilosti, nezkrotné svobody a pro nás už asi nedostižné rychlosti.

A v neposlední řadě: náš farní kostel je pod patronací sv. Martina, který, jak známo, jezdil svého času - můžete hádat - na koni.

Tady je třeba nejprve uvést na pravou míru lidovou tradicí neblaze ovlivněný výklad historických pramenů. V českých zemích a snad dokonce i na Moravě je rozšířená neověřená hypotéza (vyjma zkušenosti našich předků), že tento světec přijíždí od nepaměti na bílém koni. Ovšem, pozorný a nezaujatý návštěvník slatiňanského farního kostela po bedlivém prozkoumání klíčového důkazu - obrazu hlavního oltáře, zjistí, že pod sv. Martinem sloužil (kromě jeho podřízených vojáků) kůň vraný. Lze se proto domnívat, že v době své aktivní vojenské služby jezdil sv. Martin na koni, jehož krev, s notnou dávkou seriózní fantazie, koluje dodnes v "našich" starokladrubácích. Tedy vranících! Mimochodem, snad proto se naše děti tak často marně těší na sníh právě na počátku druhé listopadové dekády.

Věž kostelní.

Pokud jste pozorně vydrželi sledovat tuto úvahu až sem, pak je již pochopitelná souvislost vraníka s věží kostela, jíž vtiskl charakteristickou podobu při novogotické přestavbě světoznámý F. Schmoranz (nebo alespoň některým Východočechům známý). Věž tedy symbolizuje naše propojení se svatomartinskou farností.

Křížek na věži pak vyjadřuje křesťanskou tradici, která je fundamentem vlastně i celé soutěže.

Snadno lze uhádnout, že letopočet, tvořící korpus věže, je rokem založení HC a současně rokem vstupu do náročné soutěže KAHL.

Epilog

Svatý Martin byl důstojník slavné římské armády ve 4. století. Byl tedy předchůdcem neméně slavných a zdatných vojáků středověku - rytířů. Jeho prostřednictvím se také chceme hlásit do širší rodiny rytířů, jejichž samotný název se stal synonymem čestného bojovníka. Ať už jde o post útočníka, nebo obránce (jen si nejsem jist co s brankářem). Právě bojovnost (a právě brankář) bude totiž nejspíš naše hlavní (a asi i jediná) přednost. Takže až kladenští rytíři pohrdnou svými hvězdami, budeme se na ně těšit s otevřenou náručí.

Věřím, a čas prokáže, že jsme toho hodni.
Historie
Mužstvo se začalo formovat počátkem třetího tisísiletí. Rodilo se těžce, v křečích u mantinelu a nechtěných piruetách některých, dosud bruslením nepolíbených zoufalců. Jak šel čas, vykrystalizovalo pevné jádro týmu, který dozrál k rozhodnutí poměřit své síly s takticky vyzrálými, dynamicky vybavenými a technicky vyspělými kluby ostřílenými boji o pohár vítězů KAHL. Za tímto účelem se banda bruslařů s hokejkami po ukončení sezóny 11/12 přetavila v hokejový klub HC VRANÍCI, který se stal členem KAHL jednomyslným hlasováním zástupců všech klubů na valné hromadě konané 22. 5. 2012.
Generální manager
Petr Šotta
Domovský stadion
Foto
Nadcházející zápasy
Datum Domácí Hosté Místo
5. 11. 2017, 16:15
Odehrané zápasy
Datum Domácí Hosté Skóre RE
15. 10. 2017, 20:30
3:2